ชาวออสซี่เสี่ยง พบเมลอนปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย

                สำนักงานสาธารณสุขของออสเตรเลีย แจ้งพบชาวออสเตรเลียเสียชีวิตแล้วจำนวน 3 ราย และป่วยอีกจำนวน 12 ราย หลังรับประทานเมลอนที่พบมีการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย (Listeria)  โดยสำนักงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ยืนยันพบผลไม้จำพวกเมเลอน หรือแคนตาลูปที่ปลูกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย ซึ่งผู้ประกอบการได้ระงับการวางจำหน่าย และเร่งตรวจสอบหาแหล่งที่มาของเชื้อดังกล่าวแล้ว พร้อมแจ้งเตือนผู้บริโภคที่เสี่ยงต่อเมลอนปนเปื้อนเชื้อลิสทีเลีย ไม่ควรบริโภคเมลอนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561  นอกจากนี้ คาดว่าอาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรคดังกล่าว จะแสดงอาการหลังติดเชื้อแล้ว 6 สัปดาห์
                ทั้งนี้  จากโรคดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ อาเจียน ท้องร่วง และอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้ โดยผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อลิสทีเรียส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการใดๆ เว้นแต่ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อโรคดังกล่าวอย่างรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิต
                อนึ่ง อาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย ได้แก่ ผลไม้ตัดแต่ง (เมลอน) สลัดผัดสด อาหารทะเลดิบ เนื้อปลาแซลมอนรมควัน นมที่ไม่ผ่านการพาสเจอไรซ์ เมล็ดพืชงอก และเห็ดดิบ


ที่มา : manager.co.th สรุปโดย มกอช. (07/03/61)