[27 ก.พ.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.