มกอช.ติดตามงานถั่วลิสงหลังนาในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จ.อุบลราชธานี

               24 ก.พ.61 : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปลูกถั่วลิสงหลังนาตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ณ ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

               โครงการดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกับกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้คำแนะนำกับเกษตรกร ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการปลูกถั่วลิสงให้ได้คุณภาพและปลอดภัย แต่ยังประสบปัญหาบ้าง เนื่องจากขาดประสบการณ์ปลูกถั่วลิสงในพื้นที่นา