การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ QR Trace On Cloud และ DGT Farm

               นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการ มกอช. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง QR Trace On Cloud และ DGT Farm ให้แก่ กลุ่ม young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง รวมทั้งผู้ประกอบการที่สนใจใช้งานระบบฯ ณ โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี