[21 ก.พ. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงาน Thai Traces และห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

               ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงาน Thai Traces และห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
ที่มา : มกอช.