[14 ก.พ. 61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา

             ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช. 

 

 

 

 

ที่มา : มกอช. [14 ก.พ. 61]