[13 ก.พ. 61] ประกาศประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

 

 

ที่มา : มกอช. [13 ก.พ. 61]