มกอช.ร่วมส่งเสริม-ตรวจตลาดสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

              12 ก.พ.61 : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ และคณะเจ้าหน้าที่ มกอช. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำทีม ณ ตลาดเก่าเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ

              กิจกรรมดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ โดย มกอช.ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ดำเนินการตรวจสินค้าเกษตร ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ตลาดเก่าเยาวราช ตลาดสี่มุมเมือง อ.รังสิต และศูนย์กระจายสินค้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี