[9 ก.พ. 61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ที่มา : มกอช. [9 ก.พ. 61]