[8 ก.พ. 61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแปบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแปบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)   [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช. [8 ก.พ. 61]