[ 5 ก.พ. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานนโยบายแปลงใหญ่ด้านการผลิตสินค้าข้าวสาร Q

           ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานนโยบายแปลงใหญ่ด้านการผลิตสินค้าข้าวสาร Q [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช. [ 5 ก.พ. 61]