ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ที่มีสิทธิเข้าสัมมนา Workshop on EU Novel Food Regulation - Case of Insects (Crikets)

            ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ที่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา Workshop on EU Novel Food Regulation - Case of Insects (Crikets) (รายละเอียดเพิ่มเติม)  
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.