เกาหลีใต้ ยกระดับเกณฑ์ปฏิบัติสุขอนามัยในฟาร์มสัตว์ปีก

                 กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าได้เตรียมดำเนินการร่างมาตรการด้านสุขอนามัยในฟาร์มสัตว์ปีก และติดตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคของปศุสัตว์ เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกแล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มสัตว์ปีก เช่น กำหนดให้มีพื้นที่สำหรับแม่ไก่ไข่ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 0.075 ตารางเมตร จากเดิม 0.05 ตารางเมตร หรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์ปีกแต่ละแห่งต้องห่างกัน 500 เมตร และห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 3 กิโลเมตร ทั้งนี้  หน่วยงานภาครัฐเกาหลีใต้ แจ้งว่าภายในปี 2561 จะดำเนินการติดตั้งกล้องเพื่อตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปีกกว่า 5600 แห่ง และเข้าตรวจสอบการกักกันอย่างสม่ำเสมออีกด้วย
                 อนึ่ง ในส่วนตลาดค้าสัตว์ปีก ภาครัฐเกาหลีใต้เตรียมเปิดลงทะเบียนร้านจำหน่ายเนื้อปศุสัตว์ในตลาดแบบดั้งเดิม พร้อมดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยจะเริ่มระบบการทะเบียนภายในปี 2561 พร้อมประกาศหากยังไม่ลงทะเบียนในปี 2562 จะสั่งระงับห้ามวางจำหน่าย พร้อมเตรียมสั่งห้ามการวางจำหน่ายสัตว์ปีกมีชีวิตกลางแจ้งภายในปี 2565
 
ที่มา : english.yonhapnews.co.kr สรุปโดย มกอช. (2/02/61)