FSANZ อนุญาตขายข้าว GM ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

                สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Zealand: FSANZ) อนุญาตให้วางจำหน่ายข้าวสีทองดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์ GR2E ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ หลังจากการยื่นขออนุญาตโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ แต่ต้องมีการติดฉลาก “มีการดัดแปรพันธุกรรม” ในสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่ผลิตจากข้าวสีทอง เช่น แป้งข้าว น้ำนมข้าว เนื่องจากมี DNA และโปรตีนชนิดใหม่ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และฟิลิปปินส์        

                ข้าวสีทองสายพันธุ์ GR2E นั้นเป็นข้าวดัดแปรพันธุกรรมให้สามารถผลิตสารเบต้าแคโรทีนได้ โดยทางสถาบันฯ ต้องการให้มีการปลูกข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาประชากรขาดแคลนวิตามินเอในประเทศกำลังพัฒนา เช่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนวิตามินเอ และมีแหล่งพลังงานร้อยละ 30-70 มาจากข้าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้าวสายพันธุ์ GR2E จะไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดวิตามินเอได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาได้

 

ที่มา foodnavigator-asia.com สรุปโดย มกอช. (31/01/61)