เกษตรฯสร้างมาตรฐาน "แผ่นใยไหม" ป้อนอุตสาหกรรมแปรรูป

          เกษตรฯสร้างมาตรฐาน "แผ่นใยไหม" ป้อนอุตสาหกรรมแปรรูป   
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.ไทยรัฐ)          คลิกที่นี่ 
  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(16/01/61)