เกษตรยกเครื่องมาตรฐานพืชสมุนไพร ติดปีกสินค้าสินค้าไทยก้าวไกลลุยตลาดโลก

          เกษตรยกเครื่องมาตรฐานพืชสมุนไพร ติดปีกสินค้าสินค้าไทยก้าวไกลลุยตลาดโลก   
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.ไทยโพสต์)     คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.ไทยรัฐ)          คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (สยามธุรกิจ)            คลิกที่นี่
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(16/01/61)