มกอช.เจรจาจีน หารือเเนวทางการนำเข้าถั่วลิสงมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับ

           มกอช.เจรจาจีน หารือเเนวทางการนำเข้าถั่วลิสงมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับ มกอช.พิจารณาผลักดันทำข้อตกลง MRA ร่วมกัน
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)  คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.ไทยรัฐ)          คลิกที่นี่ 
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(16/01/61)