เกษตรฯตั้งหลักผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์มอย่างยั้งยืน แข่งขันตลาดโลก

                เกษตรฯตั้งหลักผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์มอย่างยั้งยืน แข่งขันตลาดโลก
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.กรุงเทพธุกิจ)   คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.ไทยรัฐ)          คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf (นสพ.สยามรัฐ)        คลิกที่นี่ 
 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(16/01/61)