[12 ม.ค.61] ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการยกระดับการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ มกอช. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการยกระดับการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ มกอช. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช.