[29 ธ.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยอาหาร

                ประกาศราคากลางโครงการจ้างพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม ]

 
 
ที่มา : มกอช. [29 ธ.ค. 60]