[28 ธ.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่สปอตโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่สปอตโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัยรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
ที่มา : มกอช.