การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง บวบ วันที่ 30 ม.ค. 61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

               การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง บวบ วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดโครงการดาวน์โหลด ]
                - กำหนดการ ดาวน์โหลด
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.