การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แอปเปิ้ล วันที่ 16 ม.ค. 61 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แอปเปิ้ล ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

               เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดโครงการฯ [ ดาวน์โหลด ]
                - กำหนดการ ดาวน์โหลด ]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.