“มกอช.” ชวนส่งสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าสุขภาพ

                มกอช. ชวนประชาชนมอบกระเช้าสุขภาพในเทศกาลปีใหม่ ด้วยสินค้าเกษตรมาตรฐานลดการบริโภคแป้ง-น้ำตาล

                     นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งการมอบความปรารถนาดีและมอบของขวัญให้แก่กัน อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมมอบของขวัญให้แก่กันเป็นขนมหวานรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแป้งและน้ำตาล ทานมากๆ อาจส่งผลต่อสุขภาพได้มกอช. จึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนพิจารณามอบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากรับประทานแล้วสุขภาพดี ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(26/12/2560)