[19 ธ.ค.60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสร้างหลักสูตรการส่งเสริมอาหารศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ

           ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสร้างหลักสูตรการส่งเสริมอาหารศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.