ตุรกีเฮ รัสเซียอาจเพิ่มโควต้านำเข้ามะเขือเทศ

                รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเผย รัสเซียอาจพิจารณาเพิ่มโควต้านำเข้ามะเขือเทศจากตุรกีหากรัสเซียนำเข้ามะเขือเทศจากตุรกีครบตามโควต้าที่อนุญาตเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ 50,000 ตันแล้ว เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงว่าปริมาณมะเขือเทศที่ผลิตและนำเข้าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ
 
                ก่อนหน้านี้ รัสเซียระงับการนำเข้าผักและผลไม้จากตุรกีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา สาเหตุจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่ตกต่ำลง ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่ารัสเซียยกเลิกการระงับนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดแล้วยกเว้นมะเขือเทศที่ยังกำหนดจำกัดโควต้าการนำเข้า
 
 
 
ที่มา : agro2b.ru  สรุปโดย : มกอช. (12/12/60)