อียูยัน ไม่เพิ่มโควต้าปลอดภาษีเนื้อวัวจากอเมริกาใต้

                หัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรยืนยัน ในการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง EU-Mercosur (บราซิล อาร์เจนตินา ปาราวัย และอุรุกวัย) ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ สหภาพยุโรปจะไม่มีการเพิ่มโควต้ายกเว้นภาษีนำเข้าเนื้อวัวจากกลุ่มประเทศ Mercosur เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยกำหนดไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ 70,000 ตันตามที่กลุ่มประเทศ Mercosur เรียกร้อง เนื่องจากปัจจุบันสหภาพยุโรปมีการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลง
 
                ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ Mercosur เรียกร้องสหภาพยุโรปให้เพิ่มโควต้านำเข้าเนื้อวัวปลอดภาษีเนื่องจากเห็นว่าโควต้าปัจจุบันมีปริมาณต่ำเกินไป และเป็นปริมาณที่ต่ำกว่าที่สหภาพยุโรปเคยให้ไว้เมื่อปี 2549 ที่ 100000 ตัน
 
 
 
ที่มา : independent.ie  สรุปโดย : มกอช. (11/12/60)