การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร Q ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. 61 ณ ห้องศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร Q ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ม.ค. 61 ณ ห้องศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                  - รายละเอียดโครงการ [ดาวน์โหลด]
                  - กำหนดการโครงการ [ดาวน์โหลด]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.