การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักคะน้า วันที่ 14-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักคะน้า วันที่ 14-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

               
เอกสารดาวน์โหลด
                 - รายละเอียดการสัมมนา
ดาวน์โหลด ]
                 - กำหนดการสัมมนา ดาวน์โหลด ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.