ผลผลิตข้าวเกาหลีใต้ลดต่ำสุดในรอบ 37 ปี

                ปริมาณผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ในปี 2017 ลดลงแตะจุดต่ำสุดในรอบ 37 ปี เหลือเพียง 3.97 ล้านตันเท่านั้น โดยลดลงจากปี 2016 ร้อยละ 5.3 เนื่องจากพื้นที่ในการเพาะปลูกลดลงเหลือเพียง 4.7 ล้านไร่ในปี 2017 จากเดิม 4.87 ล้านไร่ในปี 2016 นอกจากนี้ ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ยังลดลงจาก 862.2 กิโลกรัมเหลือเพียง 843.2 กิโลกรัมอีกด้วย
                ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พยายามควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวในปริมาณที่เหมาะสม เหตุที่ปริมาณผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ล้นตลาดเนื่องจากประชาชนหันไปบริโภคอาหารตะวันตกที่มีข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบหลักเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคข้าวลดลงสวนทางกับปริมาณการบริโภคข้าวสาลีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2017 คาดการณ์ว่าจะมีการบริโภคข้าวอยู่ที่ราว 3.7 ล้านตัน

ที่มา: xinhuanet.com สรุปโดย: มกอช. (17/11/60)