ภาพกิจกรรมงานคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560

                 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาระกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชนทั่วไปเข้าชมงานอย่างคับคั่ง ในงานนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรมาตรฐาน ร้าน Q4U และ Q Restaurant ด้วย