15 ปี วันสถาปนา มกอช.

      พลเอกปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบปีที่ 15  ร่วมด้วย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน และนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช.พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

      นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้ประกอบการและเกษตรกรเครือข่าย ได้เข้าร่วมงานและร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพระดาบส รวมทั้งมีพิธีมอบโล่รางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย รางวัลระบบตามสอบสินค้าเกษตร และรางวัลโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q  (Q Restaurant) ด้วย