[11ส.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ

           [11ส.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ฉบับปรับปรุงใหม่" [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.  [11ส.ค.60]