[25 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Qrgannic & Natural Expo 2017

          [25 ก.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Qrgannic & Natural Expo 2017 [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.(25ก.ค.60)