[18 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งม่านปรับแสง ฟิล์มกรองแสง พัดลมดูดอากาศและซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งม่านปรับแสง ฟิล์มกรองแสง พัดลมดูดอากาศและซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 
 
ที่มา : มกอช. [18 ส.ค. 60]