[07 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี

        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี "       
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. [07 ส.ค. 60]