[07 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้าว Q ครบวงจร

           ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้าว Q ครบวงจร [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
ที่มา : มกอช. [07 ส.ค. 60]