ในประเทศ - เกษตรเขต2พร้อมจัดงาน โชว์ของดี8จว.ภาคตะวันตก16-20ส.ค.

     นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตร จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อทำให้เกษตรกรไทยก้าวหน้าอยู่ดีมีความสุข โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

    สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งยังจัดถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 2.ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อแสดงให้เห็นว่าศูนย์แต่ละแห่ง สร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตรอย่างไรบ้าง โดยการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง การทำการเกษตรที่คุ้ม การทำเกษตรที่พัฒนาและใช้พื้นที่ในการจัดการที่ถูกต้อง 3.ผลผลิตจากงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ และ4.ผลงานของ Young Smart farmer หรือ YSF ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักและมุ่งมั่นทำเกษตรอย่างจริงจัง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้าสถานการณ์การผลิตได้อย่างมีระบบ ทำให้ผลผลิตการเกษตรของกลุ่มนี้ไม่เหมือนเกษตรกรทั่วไป

    ในส่วนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 เตรียมนำผลงานโดดเด่นของ 8 จังหวัดภาคตะวันตกไปร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย เช่น แปลงใหญ่กล้วยไข่ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แปลงใหญ่กล้วยไม้ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม แปลงใหญ่สับปะรด ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือผลงานของ Young Smart farmer ผลิตเห็ดถั่งเช่า มัลเบอร์ลี่โยเกิร์ต มะพร้าวน้ำหอมบรรจุแก้วพร้อมดื่ม พลูสกัดน้ำมันหอมระเหย ไพลอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังมีบูธตลาดเกษตรกรที่นำสินค้าเด่นมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมราชบุรี ซึ่งเป็นข้าว กข.43 ช่วยลดเบาหวาน มะพร้าวถอดเสื้อ น้ำหวานจากดอกมะพร้าว เมล่อนมะเขือเทศเชอร์รี่ หมี่กรอบสมุนไพร 3 รสผักผลไม้อินทรีย์ ชมพู่ นมแพะ ลูกชิ้นแพะ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรรมได้ในวันดังกล่าว

 

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า http://www.naewna.com/local/285333