ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัททึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา  [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.