ในประเทศ - กรมชลต่อยอดนำ‘สารเชื้อรา’ กำจัดผักตบชวาแบบผสมผสาน

           นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้นำสารเชื้อรากำจัดผักตบชวาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาทำการทดลองควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี ซึ่งเป็นการใช้สารกำจัดวัชพืชจากเชื้อรา พบว่า สามารถใช้กำจัดผักตบชวาขนาดเล็กได้ผลดีเหมาะสมที่จะนำมาควบคุมผักตบชวาที่อยู่บริเวณต้นน้ำ หรือที่หลงเหลือจากการกำจัดด้วยเครื่องจักร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอผลการทดสอบด้านประสิทธิภาพจากผู้ผลิตเชื้อรากำจัดผักตบชวา รวมถึงค่าใช้จ่ายต่อหน่วย คาดว่าจะมีการสรุปผลได้เร็วๆ นี้

           อย่างไรก็ตาม วิธีการกำจัดผักตบชวาที่กรมชลประทานนำมาใช้นั้น มีหลากหลายวิธี ขึ้นกับว่าวิธีใดจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี และ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี มีผักตบชวาเติบโตขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่มากกว่าพันไร่ การใช้วิธีกำจัดแบบผสมผสานจึงมีความเหมาะสมที่สุด โดยใช้แรงงานคนกับใช้เครื่องจักรกลกำจัด ส่วนที่แพร่กระจายบริเวณทางระบายน้ำล้น (Spillway) ไม่มีพื้นที่พอให้เครื่องจักรเข้าทำงาน และแรงงานคนเข้าไปทำงานยาก ก็จะใช้ Log Boom ควบคุมให้ผักตบชวาอยู่กับที่จากนั้นใช้สารเร่ง 2,4-D ฉีดพ่น สามารถกำจัดผักตบชวาให้หมดไปได้ในเวลา 60 วันและย่อยสลายไปเองจากจุลินทรีย์ในน้ำโดยไม่ต้องมีการขนย้ายแต่อย่างใด

          ทั้งนี้ สำนักวิจัยฯ พร้อมเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสู่ประชาชน และถ้าหากมีนวัตกรรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับการใช้งาน กรมชลประทานจะได้ทดลอง ตรวจสอบและนำมาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะทันที
 
 
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า http://www.naewna.com/local/281572