ในประเทศ - เตือนเกษตรกรสวนกระท้อน เฝ้าระวังเข้ม‘แมลงวันผลไม้

           กรมวิชาการเกษตร เตือนผู้ปลูกสวนกระท้อนเฝ้าระวังช่วงที่อากาศร้อนและมีฝนตกชุก ให้สังเกตการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ โดยต้องหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ควรเก็บผลที่ถูกแมลงวันผลไม้เข้าทำลาย หรือผลที่เน่าเสียออกจากแปลงไปทำลายนอกแปลงปลูก โดยนำไปฝังกลบให้มีระดับหน้าดินหนา 15 เซนติเมตร เพื่อลดการสะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลง จากนั้นให้ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อลดร่มเงาในทรงพุ่ม อากาศถ่ายเทสะดวก แดดส่องถึง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ และให้ศัตรูธรรมชาติมีบทบาทในการทำลายแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้น

           นอกจากนี้ หลังจากต้นกระท้อนติดผลแล้ว 45 วัน เกษตรกรควรเริ่มห่อผลด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล ขนาด 7x10 นิ้ว โดยห่อ 1 ผลต่อ 1 ถุง เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ และให้ใช้กับดักที่ภายในแขวนก้อนสำลีหยดสารเมทธิลยูจินอลผสมสารมาลาไทออน 83% อีซี ในอัตรา 4 : 1 โดยปริมาตรสารหยดลงบนก้อนสำลี 3-5 หยด นำไปแขวนไว้ในทรงพุ่มที่ระดับความสูงประมาณ 1 เมตร จำนวน 2 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ และให้สังเกตปริมาณแมลงวันผลไม้ในกับดักทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นตัวชี้วัดปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก

           กรณีพบแมลงวันผลไม้ในกับดักเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตกระท้อน ให้เกษตรกรพ่นด้วยเหยื่อพิษที่ประกอบด้วย ยีสต์โปรตีน อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมกับสารมาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร ผสมในน้ำ 5 ลิตร และควรพ่นในเวลาเช้าตรู่ตั้งแต่ห่อผลเสร็จจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตหมด เนื่องจากในเวลาเช้าตรู่เป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้ออกมาหาอาหาร โดยให้เดินพ่นแบบเป็นแถบทุก 7 วัน
 
 
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า