การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลี และกะหล่ำดอก ในวันที่ 2 - 4 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

                การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลีและกะหล่ำดอก ในวันที่ 2-4      กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน  มกอช.