มกอช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงไนจีเรีย ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

               นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มกอช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบัน National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับสูงของไนจีเรีย ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

               ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายของไนจีเรียให้มีวิสัยทัศน์เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโลก ประกอบด้วยบุคลากรทางด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหารระดับสูง รวมถึงผู้แทนจากองค์กรและกระทรวงยุทธศาสตร์ของไนจีเรีย ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปในด้านพันธกิจและการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของ มกอช. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ