ลุยยกระดับสินค้าเกษตรเกษตรฯ ปรับกระบวนการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์

ลุยยกระดับสินค้าเกษตรเกษตรฯ ปรับกระบวนการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สยามรัฐ