แปลงใหญ่เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์นำร่องข้าว-ข้าวโพดพื้นที่ตาก

แปลงใหญ่เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์นำร่องข้าว-ข้าวโพดพื้นที่ตาก
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
ทีมา : ไทยรัฐ