เร่งมาตรฐานทุเรียนแช่แข็งป้องกันล้งเถื่อนทำลายตลาด

'เร่งมาตรฐานทุเรียนแช่แข็งป้องกันล้งเถื่อนทำลายตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ไทยรัฐ