งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thai Festival 2017 ณ สวนไทโยโนะ ฮิโรบะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thai Festival 2017 ณ สวนไทโยโนะ ฮิโรบะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ภายในงาน มกอช. นำผลไม้ ได้แก่ มะม่วงโชคอนันต์ และ มะม่วงเขียวเสวย มาแจกชิม เพื่อแนะนำมะม่วงทั้ง 2 ชนิดให้ชาวญี่ปุ่นรู้จัก เนื่องจากมะม่วงทั้ง 2 ชนิดเพิ่งได้รับการอนุญาตให้นำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความสนใจและชื่นชอบ สอบถามถึงแหล่งวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก