มาตรฐานบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้ผลิตที่ไม่มีใบอนุญาต จะไม่สามารถส่งออก

มาตรฐานบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้ผลิตที่ไม่มีใบอนุญาต จะไม่สามารถส่งออก
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มติชน