อินโดบังคับ หากนำเข้ากระเทียมต้องปลูกด้วย

                รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนลดการพึ่งพาการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศโดยเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงบังคับให้ผู้นำเข้ากระเทียมต้องปลูกกระเทียมในประเทศเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของโควต้านำเข้า โดยทางการอินโดนีเซียคาดหวังว่าการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวจะสามารถทำให้อินโดนีเซียสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันอินโดนีเซียนำเข้ากระเทียมปีละกว่า 450,000 ตัน ด้านสมาคมผู้ประกอบการกระเทียมอินโดนีเซีย (APBPI) ขอเวลา 1-2 ปีเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกก่อนที่จะบังคับใช้ระเบียบ และคาดหวังว่าราคากระเทียมในประเทศจะสามารถแข่งขันกับกระเทียมที่นำเข้าจากจีนได้
                อนึ่ง กระทรวงเกษตรกำลังรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำเข้ากระเทียม เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวแล้ว

ที่มา: thejakartapost.com สรุปโดย: มกอช. (09/05/60)