จุดกระแสสินค้าเกษตรปลอดภัย เดินหน้าเปิด Farm Outlet-มินิ อตก.ขยายตลาด

จุดกระแสสินค้าเกษตรปลอดภัย เดินหน้าเปิด Farm Outlet-มินิ อตก.ขยายตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า